Logopedyczna szkoła online dla dzieci dwujęzycznych
Polityka przekładanie wizyt
z logopedą
W naszej szkole obowiązuje prosta zasada przekładania sesji

✅ Możesz przełożyć sesję co najmniej 1 godzinę przed planowaną wizytą. Dostępny czas na zmianę harmonogramu jest wyświetlany w profilu osobistym, przycisk (Przełóż sesję).

⛔️ Jeśli coś Ci wypadło i nie możesz z niej skorzystać to przełóż sesję samodzielnie w swoim profilu osobistym. Jeśli nie powiadomiłeś o odwołaniu lub zmianie harmonogramu, Twoja wizyta zostanie automatycznie odczytana przez system jako zrealizowana!

⛔️ Sesja, na którą nie przyszedłeś bez wcześniejszego powiadomienia nie może zostać przełożona.

⛔️ Jeśli straciłeś dostęp do Internetu lub nie możesz być obecny z innego powodu? Niestety, nie możemy być odpowiedzialni za dostępność i jakość połączenia klienta, więc całkowite lub częściowe nieobecności na sesji uznaje się za przeprowadzone w całości. Wyjątkiem jest sytuacja, w której klient powiadomił logopedę lub administratora na 1 godzinę przed wizytą online.

⛔️ Jeśli nie ma żadnych opcji do zmiany wizyty i podane dodatkowe godziny, Ci nie odpowiada. Zalecamy przyjść na sesję według harmonogramu ponieważ zostanie ona automatycznie zarejestrowana jako zrealizowana!
GOVORIKA LP
85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom
Pracujemy na całym świecie!
© 2024 GOVORIKA